Prezydium

Przewodniczący: Patryk Kleczka

Wiceprzewodnicząca: Monika Walczak

Wiceprzewodniczący: Bartłomiej Wawrzonkowski

Sekretarz: Karolina Wróbel