Komisje Studenckie

Komisje studenckie to organy doradcze i funkcjonalne Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Ich członkiem może zostać każdy student, niezależnie od kierunku, wydziału itd.

Wyodrębniliśmy następujące Komisje:

– Komisja Dydaktyczna i Prawna

– Komisja Informacji i Promocji

– Komisja Kultury i Sportu

– Komisja ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Każda z nich zajmuje się innymi ale niezmiernie ważnymi sprawami ze względu na działalność i pozycję studentów na naszej Uczelni. To właśnie one zajmują się takimi sprawami jak organizacja imprez i wydarzeń na Uczelni, analiza aktów prawnych dotyczących studentów i wychodzenie z inicjatywą zmian w regulaminach.

Jeżeli chcesz działać na rzecz studentów, nauczyć się pracy w zespole czy zyskać niesamowite doświadczenia i znajomości – koniecznie dołącz do naszych Komisji.