Komisja Naukowa

Komisja jest odpowiedzialna za wspieranie merytoryczne, prawne i promowanie działalności wszystkich Kół Naukowych i Organizacji Studenckich na UTP.

Stanowi też miejsce wymiany myśli, doświadczeń i powstawania wspólnych projektów. Pełni też funkcje doradcze dla Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w sprawach ich dotyczących.