Komisja Dydaktyczna i Prawna

Prawdziwa superkomisja, zwana potocznie ,,papierkową”, która zajmuje się obsługą prawną URSS i sprawami dydaktycznymi. Jest odpowiedzialna za analizę wszystkich proponowanych przez władze Uczelni zmian i nowych aktów prawnych dotyczących studentów. Przygotowuje opinie na ich temat, które następnie są przedstawiane i głosowane na zebraniu URSS. Wychodzą z niej też m.in. propozycje nowelizacji różnych obowiązujących studentów regulaminów, więc jej członkowie mają możliwość wpływania na życie na Uczelni każdego z nas. Służy również swoją wiedzą i doświadczeniem wszystkim organom Samorządu przy obsłudze różnych przedsięwzięć i podczas posiedzeń URSS.

Zajmuje się również wszystkimi problemami prawnymi i związanymi z dydaktyką, z którymi zgłaszają się studenci. Ściśle współpracuje z działem prawnym Uczelni, Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich oraz Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich.