Akademiki

FORDON                                                                                                                                                                                                               BŁONIE

20180731_105344

akademik
DS F-1: Al. Prof. S. Kaliskiego 12, 85-796 Bydgoszcz,                                                              DSB-1: ul. Koszarowa 9, 85-324 Bydgoszcz,
tel. 52 340-87-40, e-mail: adm-dsf1@utp.edu.pl                                                                      tel. 52 374-90-90, e-mail: zofia.olejarz@utp.edu.pl 

DS F-2: Al. Prof. S. Kaliskiego 14, 85-796 Bydgoszcz,                                                            DSB-2: ul. Koszarowa 9a, 85-324 Bydgoszcz,
tel. 52 340-87-95, e-mail: adm-dsf2@utp.edu.pl                                                                     tel. 52 374-90-85, e-mail: dorota.boguslawska@utp.edu.pl